Jäsenet

Kilpailijajäsen:

Suomen Voimalajiliiton/Kansainvälisen Voimalajiliiton - World Heavy Events Association ry:n varsinaiseksi jäseneksi (=kilpailijajäsen) voi hakea maksamalla liiton vuotuisen jäsenmaksun (lisenssimaksu) kätevästi Suomisport.fi - palvelin kautta.

Hakemuksen saavuttua liittoon, hakijalle lähetetään sähköpostilla linkki antidopingsopimuksen sähkäiseen allekirjoittamiseen, joka urheilijan tulee käydä allekirjoittamassa 14 vrk kuluessa linkin saapumisesta. (Huomioithan, että jäsenyydet käsitellään liitossa viikottain eli linkit saapuu sinulle viimeistään seuraavan viikon alussa). Jäsenyys ja antidopingsopimus tulee olla voimassa viimeistään 3 kk ennen ensimmäistä kilpailua.

Huom! Antidopingsopimuksen allekirjoitus on vain uusille jäsenille, ellei asiasta erikseen tiedoteta sääntömuutosten vuoksi. Vanhalle jäsenelle riittää lisenssin uusinta.

Antidopingsopimus perustuu Suomen Antidopingtoimikunnan säännöstöön liiton antidopingohjelman mukaisesti ja se on voimassa kunnes toinen osapuoli irtisanoo sopimuksen. Sopimus on voimassa ja mahdollistaa dopingtestauksen, vaikka jäsenmaksua ei olisi maksettukaan.

Antidopingsopimuksen allekirjoitus vahvistaa jäsenyyden.
Mikäli hakija jättää antidopingsopimuksen palauttamatta, niin hakemus katsotaan peruutetuksi 15 vuorokauden kuluttua sopimuksen lähettämisestä ja jäsenmaksua ei palauteta.
Liiton sääntöjen perusteella hallitus hyväksyy jäsenet. Mikäli hallitus ei hyväksy jäsenhakemusta muusta syystä, kuin antidopingsopimuksen palauttamatta jättämisen vuoksi niin maksettu jäsenmaksu palautetaan hakijalle.

Jäsenyys on voimassa niin kauan kuin jäsen maksaa vuotuisen jäsenmaksun ja hänellä on voimassaoleva antidopingsopimus liiton kanssa ellei jäsen itse irtisano jäsenyyttä tai liitto irtisano sitä sääntöjensä perusteella.

Kilpailijajäseneksi hyväksyttävien kriteerit liiton säännöissä.
Kilpailijajäsen on oikeutettu kilpailemaan kaikissa liiton toiminnan alaisissa kansallisissa kilpailuissa, mikäli hän on suorittanut kilpailumaksun* ja hänen jäsenyytensä sekä antidopingsopimus ovat voimassa kilpailun aikanakin ja hän täyttää kyseisen kilpailun/sarjan ehdot (sukupuoli, painoluokka, ikä jne).
Kansainvälisten kilpailujen edustuspaikat saavutetaan liiton sääntöjen mukaan ja ko. kilpailujen aikana on niinikään oltava jäsenyys sekä antidopingsopimus voimassa.

Liitto pyrkii myös hankkimaan jäsenilleen etuja esim. varusteista, matkoista ja vakuutuksista, mutta jäsenyyteen ei kuulu vakuutusta, vaan jäsen kilpailee liiton kilpailuissa omalla vastuullaan/vakuutuksellaan.

Liiton jäsen voi ostaa Suomisportista edullisen Sporttiturva-vakuutuksen. Tästä linkistä vakuutusehtoihin: https://uusi.op.fi/documents/20556/65444/Sprottiturva%2c+vakuutusehdot/b79dca97-a213-4588-99f6-93619da31bd3

Tuoteseloste alla (vakuutuksen pystyy ostamaan vain liiton kilpailulisenssin omaava):

Kannattajajäsen:

Yksityinen henkilö, yritys tai yhteisö voi alkaa liiton kannattajajäseneksi alla mainituin maksuin.
Liitto pyrkii myös hankkimaan jäsenilleen etuja esim. varusteista jne
Kannattajajäsenellä ei ole oikeutta kilpailla liiton toiminnan alaisissa kilpailuissa eikä äänestää liiton kokouksissa.

Vuotuiset jäsenmaksut vuonna 2018:

Kilpailijajäsen (lisenssi) 60€, juniori 13-18-vuotta 30€
Kannattajajäsen, yksityinen henkilö 30€
Jäsenyhdistys/yritys 5€

Mikäli liiton hallitus ei hyväksy kannattajaa jäseneksi, suoritettu maksu palautetaan.

Maksaminen

Kirjaudu sisään www.suomisport.fi - sivustolle ja osta haluamasi lisenssi:

Voimalajit - lisenssi (Kansainvälinen Voimalajiliitto). 

 

 

 

Yhteistyössä


Paikalliset tukijat