Yleiset kilpailu- ja tapahtuma- sekä lajisäännöt:

- Pisteet: kunkin lajin voittaja saa 1 pisteen, toinen 2 pistettä jne ja kenellä on yhteiskilpailun lopussa vähiten pisteitä - voittaa. Lajeissa tasatulosten saajat lasketaan yhteen ja heidän sijalukunsa lasketaan yhteen - sijalukujen summa jaetaan tasatuloksen tekijöiden määrällä, jolloin saadaan kullekin tasatuloksen tehneen pisteet ko.lajista. Jakotulos lasketaan 2 desimaalin tarkkuudella yleisten pyöristystapojen mukaan. 

- Lopputuloksissa tasapisteissä keskinäisen paremmuuden ratkaisee paras lajisijoitus - mikäli lajisijoitukset menevät täysin tasan, ratkaiseen paremmuuden painoluokallisissa sarjoissa kevyempi kehonpaino punnituksessa ja + sarjoissa punnitus kilpailun jälkeen.

- Suoritusjärjestys kilpailijoille painoluokittain arvotaan kilpailujen järjestäjän toimesta ennen tapahtumaa. Uudelleenarvonta tai arvonnan tulosten muokkaus on kielletty.

- Ennätysnostoissa käytettävien levypainojen tulee olla standardimittaisia halkaisijaltaan (450mm) pl. 10kg ja sitä pienemmät levyt ja mikäli kyseessä ei ole kalibroidut levyt, tulee painot punnita ja käytettävien painojen osalta ja suurin sallittu poikkeama on 0,1kg/100kg. Mikäli poikkeama on suurempi tulee käyttää punnittuja lisälevyjä siten, että poikkeama ei ole negatiivinen.

- Pääsymaksullisissa tapahtumissa kaikki urheilijan kannattajat (mukaan lukien huoltajat, valmentajat, perheenjäsenet jne) pääsevät tapahtumaan lunastamalla pääsylipun. Liiton aluseurat saavat numeroidut seurapassit, joilla seuran edustamien, Voimalajiliiton lajien tapahtumiin pääsee veloituksetta 1 henkilö per 5 voimassaolevaa liiton lisenssiä kohden (eli jos seurassa on esim. 25 voimassa olevaa liiton lisenssiä - pääsee 5 henkilöä nostajien lisäksi veloituksetta kaikkiin liiton alaisiin tapahtumiin ko.lajissa). Passit on tarkoitettu ensisijaisesti valmentajien ja huoltajien käyttöön, mutta oikeuttavat myös katsomoon, mikäli kyseiseen tapahtumaan ei ole avustajille tarvetta.

- Kilpailuareenalla saa liikkua kilpailun aikana vain suoritusvuorossa olevat urheilijat, lajiavustajat, tuomarit sekä akkredioidut kuvaajat siten, että se ei vaikuta lajien suoritukseen. Kuvaajien ja avustajien tulee myös huomioida, että he ovat mahdollisimman vähän muiden kuvaajien ja kilpailijan sekä taustamainosten välissä.

-Kilpailijoiden kannustajien (ml.huoltajat ja valmentajat) liikkuminen suorituspaikalla suoritusten aikana on ehdottomasti kielletty. Huoltajien ja valmentajien tulee olla joko kilpailijoiden odotusalueella tai katsomossa. Kilpailijat, jotka eivät ole suoritusvuorossa eivät niinikään saa liikkua suorituspaikalla muiden kilpailjoiden ollessa suorittamassa vuoroaan.

- Kaikissa liiton tapahtumissa urheilijat kilpailevat omalla vastuullaan ja vakuutuksellaan ja allekirjoittavat kilpailijasopimuksen, joka sisältää vastuuvapautuksen järjestäjille sekä luvan käyttää tapahtumassa urheilijasta otettavia kuvia, videota, ääntä ym. vastikkeetta liiton ja kumppaneiden uutisoinnissa sekä markkinoinnissa.

- Kilpailijoiden tulee pitää tapahtumissa saatavia asusteita kaikissa suorituksissaan sekä palkintojenjaossa.

- Omien kumppaneiden esilletuonti on luvanvaraista. Urheilijan tulee hyväksyttää mahdolliset sponsorilogot omissa asusteissa/välieneissä vähintään 1 viikko ennen kilpailua sähköpostitse liitossa. Liiton tai kilpailun yhteistyökumppaneiden kanssa päällekkäisiä kumppanilogoja ei hyväksytä.

Järjestäjän säännöt

- Liiton tapahtuman järjestävän tahon tulee olla rekisteröitynyt liiton alueseuraksi ja seuralla on oltava voimassa oleva lisenssi.

- Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia mahdollisesti tarvittavista viranomaisilmoituksista ja musiikin esitysilmoituksista- ja maksuista sekä järjestyksenvalvonnasta.

- Kilpailijoille tulee varata pukuhuoneet ja peseytymistilat sekä riittävät mahdollisuudet lämmittelyyn. 

- Järjestäjän tulee varata kilpailupaikan välittömään läheisyyteen myös erillinen tila, jossa on saniteettitilayhteys mahdollista dopingtestausta varten.

- Yleisön ja kilpailun suoritusten välissä tulee olla vähintään 3 metrin turvaetäisyys, ellei lajin luonne vaadi suurempaa turvaetäisyyttä (esim. heittolajit). Yleisön pääsy turva-alueelle on estettävä esim. nauhalla ja kilpailun järjestäjän/järjestyksenvalvonnan tulee valvoa turvaetäisyyden riittävyyttä.

- Lajit on suunniteltava kilpailijoiden turvallisuus huomioiden ja lajit sekä suorituspaikat ovat hyväksytettävä liitossa viimeistään 3 kk ennen kilpailua. Lajien julkaisu suositellaan tehtäväksi viimeistään 3 kk ennen kilpailua. Liiton kilpailuissa on mahdollista järjestää lajeja normaalivaatimuksista poikkeavissa suorituspaikoissa tai poikkeavina lajivariaationa, mutta ne tulee hyväksyttää liitossa em.aikataululla.

Järjestäjän vastuulla on myös varmistua, että käytettävät lajivälineet ovat ammattitaidolla valmistettuja ja riittävän vahvoja rakenteeltaan kestämään suoritusten aiheuttama rasitus. Kilpailun tuomareilla on oikeus evätä laji kilpailusta, mikäli kilpailun välineet eivät täytä vaatimuksia kilpailun turvalliseen läpivientiin.

- Kilpailun järjestäjän tulee tapahtuman suunnittelussa huomioida myös normaalit ensiaputarvikkeet kuten kylmäpussit, laastarit jne saatavaksi kilpailupaikalle perusurheiluvammojen ensiaputaitojen lisäksi. Suurempien vammojen ensiapuvalmius on suositeltavaa.

- Kilpailun järjästäjän tulee myös järjestää kilpailun lajeihin riittävä määrä avustajia. Suositusmäärä avustajia on minimissään 2 lajiavustajaa/levynvaihtajaa + 1 kirjuri per suorispaikka/rata. Mikäli kilpailijamäärä on yli 12 on suositeltavaa 1-2 lisäavustajan käyttäminen avustajien työtaakan jakamiseksi. Avustajien asusteiden tulee olla mahdollisimman yhtäläiset tai minimissään samansävyiset.

- Kilpailun järjestäjän on suunniteltava kilpailun aikataulu siten, että kutakin suoritusvuoroa varten lasketaan 120 sekunnin aika (maximi tai kantolajit) ja 90 sekuntia (toistolajit)  sisältäen levynvaihdot ja lajien palautukset. Mikäli kilpailun kesto tällä laskukaavalla on yli 4 tuntia, tulee osaan kilpailun lajeista järjestää kaksi suorituspaikkaa yhtäaikaisten suoritusten mahdollistamiseksi, jotta kilpailun kokonaispituus saadaan rajoitetuksi.

Kilpailun järjestäjän tulee toimittaa kilpailun lopputulokset liittoon välittömästi kilpailun jälkeen yhden suoritusvalokuvan kera (kuvan mukana kuvaajatieto, liitto ei maksa kuvan käytöstä mutta mainitsee kuvaajan nimen uutisoinnissa mikäli se on toimitettu). Täydelliset lajitulokset ja vähintään 10 valokuvaa kuvaajatiedon kera tulee toimittaa liittoon viimeistään 24 tunnin kuluttua tapahtuman päättymisestä.

Lajisäännöt:

Liiton kilpailuissa tulee alla olevien ennätyslajien osalta käyttää ko.sääntöjä ja ennätykset ovat ennätyskelpoisia, mikäli tuomarina toimii liiton tuomarikoulutuksen käynyt henkilö.

Maastanostolajit

- Kilpailun järjestäjän valinnan mukaan last man/woman standing tai 4 noston kilpailu nousevalla painolla (tankoon lisätään koko ajan painoa. Tarvittaessa useampi painoluokka voi nostaa samassa erässä, mutta naisten ja miesten sarjat tulee olla erillään) tai toistot.

- Nostotrikoot ja sumo-tyyli ovat kiellettyjä (käsien tulee olla jalkojen ulkopuolella kaikissa nostoissa). Voimanosto/painonnosto vyö ja sen alla neopreenivyö on sallittu, mutta esim. 2 voimanostovyön käyttö on kielletty.

- Välineenä normaali 220 cm/25-29mm voimanostotanko, jolle valmistaja lupaa vähintään 670kg keston. Akselinostoissa ja poikkeavan korkeuden maastanostovariaatioissa tangon pituus/paksuus saa olla poikkeava, mutta laskennallinen kesto pitää olla minimissään 670kg. Akselien standardipaksuus on miehille 50mm ja naisille 40mm. 

- Magnesium on ainoa sallittu pitoaine. Normaalit oteremmit ja versa gripit ovat sallittuja, mutta ns. 8-remmit ovat kielletty. Akselinostoissa remmit ja muut grippiavut ovat kielletty. Akselin max nostossa käytetään myötäotetta (DO).

- Kun tanko on valmis, niin kilpailijalla on 30 sekuntia aikaa aloittaa nosto, ellei tuomari erikseen määrää odottamaan (esim.kuvaus tms syy).

- Noston aikana tanko saa laskea alaspäin ja lähteä takaisin ylös ja ns.reisikannatus on sallittu, mutta mikäli painot koskettavat maata noston alkamisen jälkeen ilman alas-komentoa, niin nosto on hylätty.

- Hyväksytyssä loppuasennossa nostaja seisoo ryhdikkäästi suorana (jalat, lantio ja selkä suoristettuna, olkapäät takana.

- Kun nostaja on pitänyt hyväksyttyä loppuasentoa noin 1 sekunnin ajan antaa tuomari alas-komennon kädellään (sanallinen komento lisänä sallittu myös).

- Alas-komennon jälkeen nostajan tulee ylläpitää ote tangossa, kunnes painot ovat koskettaneet maata. Mikäli nostajan ote irtoaa ennen painojen koskemista lattiaan on nosto hylätty.

- Korotukset 4 noston kilpailussa 10kg/kierros, kunnes jäljellä on enintään 3 nostajaa per sarja ja tämän jälkeen korotukset 5kg. Ennätysnostoissa korotus voi olla 2,5kg. Last man/woman standing - kilpailuissa korotukset 10-20kg sarjasta riippuen ja enintään kolmen kilpailijan per sarja ollessa jäljellä korotukset voivat olla 5kg ja Ennätysnostoissa 2,5kg.

- Kilpailija voi pyytää viidettä nostoa, mikäli yrityksessä on SE tai ylempi ennätystulos, mutta ko.tulosta ei lasketa kilpailun pisteytykseen.

Ylösnostolajit

- Kilpailun järjestäjän valinnan mukaan last man/woman standing tai 4 noston kilpailu nousevalla painolla (välineeseen lisätään koko ajan painoa. Tarvittaessa useampi painoluokka voi nostaa samassa erässä, mutta naisten ja miesten sarjat tulee olla erillään) tai toistokilpailu.

- Magnesium on ainoa sallittu pitoaine.  Rannesiteet, vyö ja neopreeniset kyynerlämmittemet ovat sallittu lantion yläpuolella. 

- Pihka tms pitoaine paidassa tai pitoa lisäävä asuste (esim.ns kumipaita) lantion yläpuolella on kielletty.

- Vyön soljen tulee olla sivulla tai takana ja ns.vyölenkin käyttö on kielletty. Vyö ei myöskään saa olla liian löysällä siten, että välineen rinnallekääntöä voisi vyöllä auttaa ja vyön ja kehon välissä ei saa olla lisämateriaaleja kuten pyyhettä tms.

- Kun väline on valmis, niin kilpailijalla on 30 sekuntia aikaa aloittaa nosto, ellei tuomari erikseen määrää odottamaan (esim.kuvaus tms syy). Toistolajeissa toistojen aikaraja on järjestäjän valinnan mukaan 60-90 sekuntia ja aika alkaa tuomarin merkistä (nostojala saa olla ote välineestä, mutta välineen tulee olla liikkumatta maassa).

- Noston aikana väline saa laskea alaspäin ja lähteä takaisin ylös mutta mikäli painot koskettavat maata noston alkamisen jälkeen ilman alas-komentoa, niin nosto on hylätty.

- Hyväksytyssä loppuasennossa nostaja seisoo ryhdikkäästi suorana (kädet, jalat, lantio ja selkä suoristettuna, väline hallitusti suorilla käsillä ja jalat vierekkäin liikkumatta sekä pää käsien välissä. Mikäli nostajalla on vamma, jonka vuoksi käsi ei täysin suoristu - tulee kilpailijan ilmoittaa siitä sekä ilmoittautumisen yhteydessä, että ennen lajin alkua tuomarille.

- Kun nostaja on pitänyt hyväksyttyä loppuasentoa noin 1 sekunnin ajan antaa tuomari alas-komennon kädellään (sanallinen komento lisänä sallittu myös).

- Alas-komennon jälkeen nostajan tulee palauttaa väline rinnan kautta alas hallitusti. Mikäli nostajan ote irtoaa välineesä ennen kuin väline on lantion alapuolella - nosto hylätään. Samoin välineen pudotus ylhäältä eteen tai taakse aiheuttaa hylkäyksen.

- Väline ei saa koskettaa nostajan leuan yläpuolista osaa päästä missään noston vaiheessa tai nosto hylätään.

- Korotukset 4 noston kilpailussa 10kg/kierros, kunnes jäljellä on enintään 3 nostajaa per sarja ja tämän jälkeen korotukset 5kg. Ennätysnostoissa korotus voi olla 2,5kg. Last man/woman standing - kilpailuissa korotukset 5-10kg sarjasta riippuen ja enintään kolmen kilpailijan per sarja ollessa jäljellä korotukset voivat olla 2,5-5kg ja Ennätysnostoissa 2,5kg.

- Kilpailija voi pyytää viidettä nostoa, mikäli yrityksessä on SE tai ylempi ennätystulos, mutta ko.tulosta ei lasketa kilpailun pisteytykseen.

- Lajikohtaiset poikkeukset: Akselinostossa väline ei saa koskettaa kilpailijan vyötä missään noston vaiheessa. Käsipainonostoissa välineen saa pudottaa eteenpäin hallitusti pehmusteelle eteenpäin - mikäli käsipaino putoaa taakse on suoritus hylätty. Käsipainonostoissa apukäden on oltava irti välineestä ennen kuin nostoliike olalta ylöspäin alkaa. Yläasennossa painon tulee olla nostajan hallinnassa 1 sekunnin ajan yllä olevan alas-komennon ohjeiden mukaan.

- Tukinnostossa tukkien tulee olla halkaisijaltaan 16-26 cm (naiset) ja 22-32 cm (miehet). Otekahvoissa saa olla karhennus ja kahvojen paksuus tulee olla 28-32mm. Kahvojen tulee sijaita 58-68cm etäisyydellä toisistaan. Tukin omapaino tulee olla vähintään 30kg. Tukin rungon minimimitta on 100 cm ja tukin maksimimitta kokonaisuudessaan on 220cm.

Kävelylajit

Lajeissa, kuten merimieskävely, farmarikävely, conan-kävely, husafell tai muu laji, jossa käytetään max matkaa tai nopeinta aikaa tietylle matkalla käytetään alla olevia sääntöjä liiton toimivallan alaisissa kilpailuissa.

Max matka lajit

- Magnesium ainoa sallittu pitoaine, neopreenituet ja normaalit vyöt ja varusteet sallittuja.

- Kun kilpailijalla vuoro on kuulutettu ja väline on valmis, kilpailijalla on 30 sekuntia aikaa aloittaa suoritus.

- Lähtöalueella on 1 metrin raja, jonka aikana välineen saa laskea ja ottaa uudelleen kantoon, mutta kun mikä tahansa osa välineestä tai urheilijasta ylittää starttiviivan niin suoritus katsotaan alkaneeksi ja kun mikä tahansa osa välineestä koskettaa maata, niin suoritus on päättynyt.

- Matka mitataan starttiviivasta tai kääntymispisteestä välineen viivaa/pistettä lähimpänä olevaan osaan.

- Välinettä ei voi työntää maassa tai liu´uttaa eteenpäin. Matka mitataan kohdassa, jossa väline on koskettanut ensimmäisen kerran maata.

- Vyön soljen tulee olla sivulla tai takana ja välinettä ei saa kannatella minkään varusteen päällä.

- Matka mitataan metreissä, 1 cm tarkkuudella ja pisin matka voittaa.

Aikalajit

Kilpailija aloittaa suorituksen tuomarin merkistä ja kello käynnistetään samasta merkistä. 

- Ennen suoritusvuoroa kilpailijoilla on 30 sekunnin valmistautumisaika siitä, kun väline on valmis ja kilpailijan vuoro on kuulutettu. Tämän jälkeen tuomarin komentaa "valmiina" ja noin 2-3 sekunnin kuluessa siitä antaa lähtökäskyn pillillä tai sanallisesti "start".

- Muut ylläolevat säännöt voimassa poislukien lähtöalue sääntö ja aloitus.

- Nopein aika voittaa. Mikäli kilpailija ei suorita täyttä matkaa, niin mitataan matka yllä olevan ohjeen mukaan ja matka määrittää sijoituksen ajan saaneiden suoritusten jälkisissä pisteissä.

- Aikaraja suorituksissa on 60 sekuntia.

- Kilpailija voi laskea ja nostaa välineen aikarajan puitteissa useita kertoja.

- Mikäli rata sisältää käännöksen, tulee käännös suorittaa laskemalla väline maahan ja kääntämällä urheilija eli nopeuskilpailussa urheilija ei saa kääntyä välineen kanssa.

- Aika päättyy kun koko väline on ylittänyt viivan ja aika mitataan 2 desimaalin tarkkuudella. Poikkeustapauksissa, kuten pienen tilan vuoksi kilpailun tuomari voi päättää ennen kilpailua, että aika lopetetaan ns. viiva rikki periaatteella.

Muita lajisääntöjä

- Missä tahansa lajissa aikarajan tulee olla 60-90 sekuntia. 

- Farmarikävelykahvojen kokonaispituus tulee olla 120-140cm, kahvojen nostokorkeus 42-48cm, kahvojen paksuus 28-32mm.

- merimieskävelytelinessä tulee olla korkeuden säätö poikkiakselin alapinnasta mitaten vähintään 100-160cm välille 5cm korotuksin.

- Kilpailijan tulee pitää itse huolta siitä, että on valmiina omalla suoritusvuorollaan. Mikäli kilpailija ei ole valmiina aloittamassa suoritusta 60 sekunnin kuluttua siitä, kun kilpailija on kuulutettu ja väline on valmis, tuomitaan kilpailijan suoritus hylätyksi ko. lajin tai nostoyrityksen osalta.

- Kivien nosto, renkaan pyöritys ja lastaus ovat ainoat lajit, jossa pihkan tai muun pitoaineen kuin magnesiumin käyttö on sallittu ellei ko.kilpailussa laji tehdä nimenomaisesti ilman pihkaa, jolloin ainoa sallittu tartunta-aine on magnesium.

- Rekan tms vedossa vähintään 1 avustajan on vastustettava välineen liikkeellelähtöä ennen start-komentoa, jotta urheilija saa parhaan mahdollisen valmiuden liikkeellelähtöön valmistautumisajan puitteissa.

- Lajeissa, joissa on apuna köysi - köysi tulee olla 30-50mm paksuinen ja sen pituus tulee olla vähintään 3 metriä yli vetomatkan, jotta se saadaan turvalisesti kiinnitettyä ja avustettua.

- Renkaanpyörityksessä suorituksen alussa renkaan tulee olla pystyssä ja kierrosten lasku alkaa, kun rengas on kaadettu lappeelleen ja sen jälkeen pyöräytetty ympäri. Viimeisen pyöräytyksen jälkeen aika päättyy, kun renkaan lape osuu maahan. Mikäli kilpailija ei saa vaadittua pyörähdysmäärää, sijoituksen ratkaiseen pyöritettyjen kierrosten määrä ilman väliaikoja.

- Lajeissa, joissa väline nostetaan tasolle, tulee välineen olla tasolla kokonaisuudessaan otteen irrottamisen jälkeen hyväksyttävän suorituksen saamiseksi. 

- Kivien nostossa tms lastauksissa voidaan tuomarin päätöksellä ottaa väliaika toiseksi ja kolmanneksi viimeiselle esineelle, jolloin ko.aika määrittää sijoituksen mikäli kilpailija ei saa nostettua kaikkia esineitä. Mikäli suoritus jää vajaammaksi kuin 3 viimeistä esinettä, tulee suoritus tuomita nostettujen esineiden määrän perusteella ilman väliaikoja.

- Mikäli suorituksen aikana väline rikkoutuu tai suoritus keskeytyy tai oleellisesti estyy on tuomarin sallittava urheilijalle uusi yritys sarjansa viimeisenä korjatulla välineellä. Mikäli lajiväline rikkoutuu korjaamattomasti tai laji keskeytetään turvallisuussyistä - tulee kyseisen lajin pistevaikutus poistaa kilpailusta.

- Tuomarilla on oikeus keskeyttää lajin suoritus turvallisuuden vuoksi. Esimerkiksi liiallisen sateen tms aiheuttama liukkaus ja siitä seuraava liiallinen loukkaantumisvaara on peruste lajin keskeytykselle. Keskeytetty laji tulee pyrkiä suorittamaan loppuun tasavertaisesti kilpailun lopussa, mikäli mahdollista. Jos lajin loppuun saattaminen ei ole mahdollista, lajin tuloksia ei lasketa kilpailun tuloksiin.

- Tuomarilla on oikeus yksittäisen urheilijan suorituksen keskeyttämiseen, mikäli urheilija on loukkaantunut ja pyrkii jatkamaan suoritusta merkittävien lisävammojen riskin kera, niin tuomarin tulee keskeyttää suoritus ja poistaa urheilija kilpailusta. Mikäli urheilija menettää tajuntansa kilpailun aikana, tulee tuomarin keskeyttää ko.kilpailijan kilpailun jatkaminen, mikäli urheilija ei tee sitä itse. Urheilijalla ei ole oikeutta protestoida kilpailusta poistamista, mikäli syynä on vammaantuminen tai tajunnan menetys.

- Muut tuomarin oikeudet ovat kerrottu liiton kurinpitosäännöissä epäurheilijamaisen käytöksen yms. osalta.

- Liiton tapahtumissa ei hyväksytä eräurheilijamaista käytöstä. Kuvien kuvaajat: Tommi Ääri, Milja Rantanen, Tapani Poikela ja Heavy Events.


Yhteistyössä


YHTEISTYÖSSÄ