Kilpailujärjestäjille

Liiton toiminnan alaisia kilpailuja voi järjestää liiton alueseurat, joilla on voimassa oleva alueseuralisenssi ja jotka ovat sopineet liiton kanssa erikseen nimetyn kilpailun järjestämisestä alla olevan vastuunjaon mukaisesti.

OHJE KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄLLE:

Aikataulu:

 1. Ehdota liittoon kilpailua ja ajankohtaa.
 2. Liitto vahvistaa ajankohdan ja sille luodaan Suomisport-eventit liiton toimesta viimeistään tammikuussa (seuraavan vuoden tapahtumat) tai mahdollisimman pian vahvistuksen jälkeen (saman vuoden tapahtumat). Kilpailut ja lajit pyritään julkaisemaan vähintään kolme (3) kuukautta ennen tapahtumaa.

Työnjako:

Liitto vastaa:

 •   Tapahtuman markkinoinnista liiton kanavissa.
 • – Tuomareista ja heidän kuluistaan, mikäli järjestäjäseuralla ei ole paikallista, liiton koulutuksen käynyttä tuomaria. 
 •   Kilpailupaidoista (pl.tankotanssi).
 •   Mitaleista (top3/sarja).
 • Kilpailusopimuksista kilpailijoiden kanssa, ilmoittautumisista (Suomisport).

Tapahtumajärjestäjä vastaa:
–      Paikallisesta markkinoinnista (mikäli järjestäjä luo FB-tapahtuman, tulee liitto liittää järjestäväksi tahoksi mukaan ja myös liitto voi tehdä posteja ko.tapahtumaan).

Liiton aluseurana järjestäjä on Olympiakomitena tuplaturvavakuutuksen alainen.

–      Kilpailuvälineistä, avustajista sekä kilpailun läpiviennistä ja muusta paikallisesta organisoinnista.

 •   Tapahtumapaikan, äänentoiston/valojen, juontajan ja avustajien kuluista (esim. mahdollinen  tilavuokra, lajiavustajat, vähintään yksi avustaja tuomaristolle).
 •   Mahdollisesta lipunmyynnistä (lipunmyynnin tuotto on järjestäjän tuottoa).
  – Mahdollisesti tarvittavista viranomaisilmoituksista ja järjestyksenvalvonnasta.
 • Tapahtuman ensivalmiudesta sekä tarvittaessa vastuuvakuutuksesta, mikäli toiminta ei kuulu Tuplaturva-vakuutuksen piiriin. https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/tuplaturva/
 • Mahdollisessa Tuplaturvavakuutuksen korvaamassa asiassa omavastuu veloitetaan kilpailun järjestäjältä. Tuplaturva-vakuutus on liiton etu jäsenseuroilleen.
 • Kilpailunjärjestäjä on velvollinen varaamaan tilan mahdollista dopingtestausta varten. Testeihin tarvitaan kilpailupaikan välittömässä läheisyydessä oleva erillinen tila, jossa on wc. Mikäli SUEK:n testaajat saapuvat paikalle, tulee kilpailunjärjestäjän osoittaa heille tila ja avustaa testaajia heidän toiveidensa mukaan (mm. kilpailijalistat, tulokset). Kilpailunjärjestäjän tulee varautua myös siihen, että testiryhmä tarvitsee täysi-ikäisiä henkilöitä dopingtestisaattajiksi toimimaan osana testiryhmää.  SUEKin ohje kilpailunjärjestäjille: https://suek.fi/antidopingtoiminta/dopingvalvonta/ohjeet-kilpailun-jarjestajille/

Muuta:
Tapahtuman mahdollinen taustamainos (liitto toimittaa) on liiton toimintaa ja sen mainokset ovat liiton tuottoa.

Tapahtuman paikallisissa mainoksissa (julisteet yms) tulee olla liiton logo esillä.

Liitolla on oikeus tuoda tapahtumaan 3 myyntipistettä veloituksetta omille yhteistyökumppaneilleen. Järjestäjä voi myydä tapahtumaan myyntipisteitä omiin nimiinsä.

Myös pääsylippujen ennakkomyynti liiton Lippu.fi kautta on mahdollista (komissio ja kaupan kulut 10%).

Järjestäjän tulee toimittaa kilpailun tulokset alempana tällä sivulla ladattava olevan tuloskaavakkeella (huom. toimitettava lomake tulee olla puhtaaksikirjoitettu tietokoneella. Ei käsin täytetty) ja vähintäään 3 hyvälaatuista valokuvaa liittoon mahdollisimman pian – kuitenkin enintään 24h kuluessa kilpailun päättymisestä ja kilpailun tulokset julkaistaan ensimmäiseksi liiton some-kanavissa.

Ennen kilpailua liitto toimittaa järjestäjälle osallistujien tiedot ja järjestäjä lähettää sähköpostitse osallistujille kilpailijatiedotteen.

Kuvat, videot, streamit tulee julkaista ensijaisesti ensin liiton kanavissa. 

Edellä olevasta vastuunjaosta voidaan poiketa erikseen kirjallisesti sopien.

Ohje tapahtuman ensiapuvalmiuteen sekä vammojen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn

Tapahtuman järjestäjän tulee huomioida kilpailutapahtumissa toimet, joilla pyritään poistamaan ylimääräiset riskit loukkaantumista ja tapaturmista:

 1. Käytettävän välineistön tulee olla laadukkaasti valmistettua ja käyttötarkoitukseensa soveltuvaa.
 2. Suorituspaikkojen tulee olla puhtaita liasta, hiekasta pölystä, nesteistä tms, jotta minimoidaan liukastumisvaara.
 3. Staattisten nostojen alustojen tulee olla riittävän pitäviä liukastumisten ehkäisemiseksi ja liikkuvissa lajeissa puolestaaan on syytä huomioida alustan toimivuus niin liukkauden, kuin esimerkiksi liiallisen pidon osalta (esim. äkillinen pysähdys työntölajeissa on riski).
 4. Kilpailun tuomarilla on aina oikeus keskeyttää suoritus tai koko kilpailu, poistaa yksittäinen laji kilpailuista tms, mikäli suoritus vaarantaa urheilijan terveyden tai mikäli suorituspaikka / välineistö ei ole riittävän turvallista ja kilpailutarkoitukseen soveltuvaa. Tuomarilla on myös oikeus keskeyttää urheilijan suoritus selvän ja tavallista suuremman loukkaantumisriskin vuoksi, mikäli urheilija ei kykene riittävällä tasolla itse arvioimaan suorituskykyään.

ENSIAPU

Liiton toiminnan alaisissa tapahtumissa tapahtuman ensiavun järjestäminen on tapahtuman järjestäjän vastuulla.

Liiton suositus on, että jokaisessa kilpailutapahtumassa on paikalla vähintään yksi EA1 – kortin omaava henkilö tai terveydenhuollon ammattilainen, mikäli mahdollista. Esimerkiksi liiton SM- tapahtumissa on aina paikalla sairaan- tai ensihoitaja tai lääkärikoulutuksen omaava henkilö.

Vakavissa tapauksissa muista aina hälyttää apua 112.

Kilpailujärjestäjälle on suositeltavaa hankkia kilpailupaikalle perusensiapuvalmiuksia urheiluvammoja, naarmuja jne varten:

 • kylmäpusseja / spray
 • laastareita ja sidetarpeita.
 • desinfiointiainetta
 • painesiteitä jne.
 • Tapahtuman järjestämisessä on hyvä myös huomioida tapahtumapaikan tarjoamat välineet ja niiden sijaiti – esimerkiksi paarit, deffa jne.

Liiton logo kilpailujärjestäjän käyttöön

Tuloslomakkeet – palauta koneella täytetty lomake liiton sähköpostiin info@suomenvoimalajiliitto.fi 24h kuluessa kilpailun päättymisestä.

MUUT OHJEET

Liitto suosittaa seuraavia ohjeita noudatettavaksi kaikissa liiton kilpailuissa ja mikäli saatavilla oleva välineistö tai avustajamäärä ei sitä mahdollista – on toimittava mahdollisimman pitkälle ohjeiden mukaan.

Mikäli sähköistä ajanottojärjestelmää ei ole mahdollista käyttää esimerkiksi kustannussyistä on suositeltavaa, että aika lajien osalla jokaiselle suoritukselle on vähintään kaksi ajanottajaa.

Tuloksena voidaan käyttää näiden kahden ajan keskiarvoa tai kilpailijalle edullisempaa aikaa, mikäli sen kellottamisessa ei ole käynyt inhimillistä erehdystä – esimerkiksi selkää myöhästymistä kellon käynnistymisestä start-komennosta.

Sama tuloskirjaus (edullisempi aika tai keskiarvo) tulee olla käytössä kaikille kilpailijoille koko kilpailun ajan.

Toistolajeissa, joissa on aikaraja on suositeltavaa käyttää erillistä toimitsijaa huolehtimaan kokonaisajasta ja start/stop komennosta ja toista toimitsijaa, joka laskee toistoja tuomarin keskittyessä toistojen hyväksymiseen/hylkäämiseen.

Tulosten kirjaamiseen suositellaan kahta toimitsijaa, joista toinen kirjaa tuloksen myös paperille ja toinen sähköiseen tulosjärjestelmään. Näin mahdollistetaan mahdollisten kirjoitusvirheiden korjaaminen myöhemmin.

Scroll to Top