MUITA TIETOJA

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Kansainvälinen Voimalajiliitto – World Heavy Events Association ry 

Suomen Voimalajiliitto, Suomen Tankotanssiliitto, Suomen Köydenvetoliitto, Suomen Otevoimaliitto

c/o Hevosenkengäntie 24, 13500 Hämeenlinna, y-tunnus 2662627-1

info@suomenvoimalajiliitto.fi
045-673 5769

www.suomenvoimalajiliitto.fiwww.worldheavyeventsassociation.comwww.tankotanssi.fi

Toimintaperiaatteet

Voimalajiliiton tarkoituksena on edistää, valvoa ja kehittää eri voimailulajien suosiota ja levittää harrastusta sekä kilpailutoimintaa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Edistää kiinnostusta terveyteen tekemällä antidoping-työtä voimalajeissa, tarjoten mahdollisuuksia harjoitella ja kilpailla voimalajeissa päihteettömästi, ilman doping-aineita. Kansainvälinen Voimalajiliitto järjestää eri paino- ja ikäluokkien vahvin mies/nainen MM- kilpailut sekä muita kansainvälisiä eri voimalajien kilpailuja ja tapahtumia. 

Voimalajiliitto vastaa lajien SM- ja muiden kansallisten kilpailujen järjestämisestä Suomessa sekä lajien antidoping toiminnasta Suomessa yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. Voimalajiliiton aputoiminimien kautta toimivat Suomen Voimalajiliitto, Suomen Tankotanssiliitto ja Suomen Köydenvetoliitto sekä Suomen Otevoimaliitto. 

Kaikkien Voimalajiliiton alaisiin kilpailuihin osallistuvien on omattava voimassaoleva liiton kilpailijalisenssi sekä antidopingsopimus, mikä sitouttaa urheilijan Voimalajiliiton säännöstöön ja Suomen Antidopingsäännöstöön ja WADAn sääntöihin. 

Toiminnan tavoitteet 2022

Yleistä

Liiton toiminnan tavoitteina on vuonna 2022 jäsenmäärän merkittävän kasvun jatkaminen koronapandemian jälkeen niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin pandemian aiheuttaman hienoisen jäsenmäärän laskun (2020) jälkeen. Tavoite koskee niin henkilö-, kuin yhteisö-jäseniä sekä kansallisia lajiliittoja, jotka toimivat Voimalajiliiton alaisuudessa. Toiminnan kasvun edellytyksenä on erityisesti koulutus- ja tiedotustoiminnan kehittäminen sekä paikallisten toimijoiden ja yhteisöjäsenten aktivointi niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin. 

Tämän toteuttamiseksi liitto tekee aktiivista markkinointia, rakentaa koulutusohjelmia ja syventää urheiluopistoyhteistyötä sekä tukee yhteisöjäsenten toimintaa budjetin sallimissa rajoissa: Pyrkimys on saada liiton tapahtumia mahdollisimman monelle paikkakunnalle Suomessa. Kansainvälisyyden osalta 2022 liiton toiminnan alaisia tapahtumia on mm. Italiassa, Irlannissa ja Englannissa ja uusia maita odotetaan mukaan. Paikallisella tasolla liitto tukee aluseuroja avustamalla rahallisesti kilpailujen järjestämistä, tiedottamalla sekä neuvottelemalla esimerkiksi Teoston lisenssimaksuista ja tarjoamalla koulutuspalveluita.

Liiton jäsenet voivat yhdellä lisenssimaksulla kilpailla kaikissa liiton alaisissa lajeissa, joka kannustaa monipuoliseen harjoitteluun ja lisää pienempien lajien kehitysmahdollisuuksia. 

Tiedotustoiminta

Tiedotuksessa jatketaan 2020-21 aloitettuja kehitystoimia (mm. Jäsenkirjeet 2-3 x vuosi, lajikohtaiset somekanavat ja aktiivinen tiedotus eri medioihin). Budjetin salliessa liittoon palkataan osa-aikaisia lajikoordinaattoreita, jotka osaltaan vastaavat ko.lajin tiedotuksesta.

Tavoitteena on, että kaikki liiton kilpailutulokset saadaan julkaistua sosiaalisen median kanaviin vuorokauden sisällä ja viikon sisällä tulosarkistoon ja nettisivuille. Samalla pyritään lisäämään myös lajien ja kilpailujen näkyvyyttä mediassa yleisesti esimerkiksi lehdistötiedotteiden avulla.

Tiedottamisen tavoitteena on parantaa paitsi liiton ja lajin näkyvyyttä, myös yksittäisten urheilijoiden huomiota, joka edesauttaa parempien sponsoridiilien hankinnassa ja kasvattaa näin lajien huippu-urheilumahdollisuuksia.

Verkkosivut ja sosiaalinen media

Liitto ylläpitää verkkosivuja osoitteissa www.suomenvoimalajiliitto.fiwww.worldheavyeventsassociation.comwww.tankotanssi.fi.

Verkkosivujen lisäksi pyritään kehittämään liiton sosiaalisen median osaamista ja sosiaalisten medioiden käyttöä viestintäkanavina. 

Videot ja livestream

Liitto julkaisee tällä hetkellä useimmat kilpailusuoritukset tapahtuman jälkeen Vimeo On Demand -palvelussa. 

2022 liitolla on alustavasssa kalenterissa yli 30 tapahtumaa eri puolilla Suomesa kansainvälisen toiminnan lisäksi. 2022 liiton tapahtumia on mukana Olympiakomitean SM-viikoilla ja sitä kautta  lajit saavat näkyvyyttä myös YLEn kanavilla.

Jäsentiedotteet

Vuoden 2018 lopussa liitto siirtyi käyttämään tiedotteissaan Mailchimp-sähköpostipalvelua. Liiton sähköpostilistalle on jatkossa mahdollista liittyä lisenssin oston yhteydessä Suomisport-järjestelmässä.

Liitto käyttää Suomisportia myös jäsenrekisterinään ja suosittelee sen käyttöä myös alueseuroilleen.

Alueseurojen tiedotus

Jäsenseurojen aktivoimiseksi parannetaan myös seuroja koskevaa tiedotusta neljännesvuosittaisen seurakirjeen muodossa. Seurakirjeessä voidaan liiton omien tapahtumien lisäksi tiedottaa myös esimerkiksi verotuksesta, palkkauksesta ja muista alueseuroja koskettavista asioista. Seuratoimijoille on myös oma suljettu sosiaalisen median keskusteluryhmä. Budjetin salliessa palkataan myös osa-aikainen seurakoordinaattori kehittämään liiton ja seurojen vuorovaikutusta.

Henkilöstö

Liiton toimihenkilöt pyritään sitouttamaan liiton toimintaan budjetin mahdollistaessa ympärivuotisen osa-aikaisuuden. Liiton toimihenkilöitä ovat:

 • Toiminnanjohtaja (osa-aikainen)  (Pj.)                                                                                                                   Vastaa liiton päivittäisestä toiminnasta, eettisista asioista sekä muista  juoksevista asioista ja liiton edustamisesta, on yhteyshenkilö ulkoistettuun taloushallintoon ja vastaaa sponsorimyynnistä sekä tapahtumista ja kansainvälisen toiminnan koordinoinnista. 
 • Jäsensihteeri (. 1 kpl, osa-aikainen)
  Vastaa jäsenten yhteystietojen ja seurojen ajantasalla olosta ja opastavat tarvittaessa lisenssien ja vakuutusten valinnassa ja hankkimisessa.
 • Lajikoordinaattorit (. 4kpl, osa-aikainen)
  Toimivat yhteistyössä lajivastaavan kanssa yksittäisten lajien tai ikäryhmien tiedottajina ja toiminnan kehittäjinä.
 • Kilpailukoordinaattori (. 1kpl, osa-aikainen)
  Vastaa verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa olevien kilpailukalentereiden sekä tulosarkistojen ajantasaisuudesta sekä auttaa lehdistötiedotteiden ja muun tiedotuksen toimittamisesta kilpailujen yhteydessä.
 • Some-vastaavat (min. 2kpl, osa-aikainen)
  Vastaavat tiedottamisesta liiton sosiaalisen median kanavissa yhteistyössä muiden toimijoiden ja vastuuhenkilöiden kanssa.

Kaikkien toimien työmäärää nostetaan tai lasketaan taloudellisten resurssien sallimissa rajoissa.

Lisäksi liitto pyrkii kolminkertaistamaan lajeihin koulutettujen tuomareiden määrän nykyisestä noin 30 tuomarista noin sataan tuomariin. 

Toimintaansa jatkavat lajivastaavat ja tekninen komitea.

Vapaaehtoistoimintaa

Liiton tapahtumat toimivat pitkälti vapaaehtoistoimitsijoiden voimin. Vuonna 2022 toimitsijoiden määrää pyritään lisäämään jatkuvalla aktiivisella toimitsija- ja tapahtumajärjestäjien haulla sekä koulutuksilla.

Toimitsijoille pyritään neuvottelemaan omia etuja liiton yhteistyökumppaneilta, jotka saa käyttöönsä Suomisportin toimitsijakorttia näyttämällä.

Tapahtumat ja kilpailutoiminta

Tavoitte on nostaa liiton toiminnan alaisten kilpailuiden määrää vuosittain noin 20%. Vuosina 2020-21 liiton alaisia kilpailuja oli eri puolilla maata, mutta niitä jouduttiin jonkin verran perumaan ja siirtämään pandemian vuoksi. Vaikutukset olivat raskaita erityisesti kansainväliselle toiminnalle. Päälajeissa SM-kilpailut pystyttiin järjestämään rajoitustoimin yleisön yms suhteen.

Liiton kilpailutoiminta koostuu alueseurojen järjestämistä harrastekilpailuista, liiton organisoimista kansallisista kilpailuista ja osakilpailuista sekä kansainvälisistä kilpailuista. Vuonna 2021 liitto järjesti ensimmäistä kertaa omia tapahtumia myös Suomen ulkopuolella.

2022 päätavoite on kansainvälistymisen lisäksi lajikohtaisen koulutustoiminnan kehittäminen, seurojen aktivointi sekä eri puolilla maata sekä erityisesti harrastetason kilpailutoiminnan tukeminen aluetasolla ja suurempien koulutusten keskittäminen Pajulahden Urheiluopistoon, jonka kanssa liitto teki nelivuotisen yhteistyösopimuksen vuodesta 2020 alkaen ja 2022 yhteistyötä koulutustoiminnassa pyritään kehittämään.

Kilpailutoiminnan suurin panostus vuonna 2022 on kolmen lajin osallistuminen Olympiakomitean SM-viikolle kesä-heinäkuun vaihteessa sekä vahvin lajien MM-kilpailuiden järjestäminen.

Koulutustoiminta

Vuonna 2022 liitto panostaa erityisesti tuomari- ja toimitsijakoulutukseen. Tankotanssiliitto julkaisi ensimmäisen verkossa suoritettavan sääntökoulutuksen keväällä 2018 ja 2021 koulutusvalikoimaa laajennettiin myös tuomari- ja päätuomarikoulutukseen.

Verkkokoulutuksien lisäksi liitto pyrkii tarjoamaan yhdessä alueseurojen kanssa sääntö- ja antidopingkoulutusta paikallisesti vähintään 10 eri paikkakunnalla vuoden aikana. 

Taloudellisien resurssien salliessa liitto aloittaa myös valmentaja- ja ohjaajakoulutukset, jotka antavat myös työkaluja yrittäjyyteen liikunta-alalla. Tässä pääkumppanina Pajulahden urheiluopisto. Lisäksi resurssien salliessa pyritään järjestämään myös kansainvälisiä tuomarikoulutuksia.

Talous

Vuosina 2020-21 on saatu pääosin katettua alempien vuosien tappiot ja toiminnan kasvun myötä myös liiton talous on vuonna 2022 kasvu-uralla, mutta 2022 sisältää myös suuria tapahtumainvestointeja, joten yleisellä tasolla liitossa jatkuu tiukka taloudenpito, jotta investoinnit voidaan rahoittaa omarahoituksella. Suunnitelma vaatii myös onnistumisia kasvutavoitteissa sekä varainhankinnassa.

Liitto hakee myös valtionavustusta ja sen päätöksen mukaan toiminnan kehitystä joko vauhditetaan osa-aikaisten työntekijöiden työajan lisäämisellä tai mikäli tukea ei saada riittävästi, niin toimintaa kasvatetaan omarahoituksen sallimissa rajoissa, mikä on haastavaa koska avainhenkilöiden sitouttaminen ja kansainvälistyminen ei silloin etene.

Laadunvalvonta 

2018 aikana liiton toiminnassa otettiin käyttöön laadunvalvonta järjestelmä, jossa osioina olivat seuraavat asiat:

 • hallituksen raportti toimintasuunnitelman toteutumisesta.
 • jäsen kysely liiton toiminnan kehittymisestä. 

 tuloksia käytetään pohjana tulevien vuosien laadunvalvonnan seurantaan ja kehitykseen ja kyselyt toteutetaan vuosittain.

Toimintasuunnitelma on hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa 14.09.2021

Hallitus.
Kansainvälinen Voimalajiliitto – World Heavy Events Association ry. 

TOIMINTAKERTOMUS 2021

Scroll to Top