Muut säännöt

– Pisteet: kunkin lajin voittaja saa 1 pisteen, toinen 2 pistettä jne ja kenellä on yhteiskilpailun lopussa vähiten pisteitä – voittaa. Lajeissa tasatulosten saajat lasketaan yhteen ja heidän sijalukunsa lasketaan yhteen – sijalukujen summa jaetaan tasatuloksen tekijöiden määrällä, jolloin saadaan kullekin tasatuloksen tehneen pisteet ko.lajista. Jakotulos lasketaan 2 desimaalin tarkkuudella yleisten pyöristystapojen mukaan. 

– Lopputuloksissa tasapisteissä keskinäisen paremmuuden ratkaisee paras lajisijoitus – mikäli lajisijoitukset menevät täysin tasan, ratkaiseen paremmuuden painoluokallisissa sarjoissa kevyempi kehonpaino punnituksessa ja + sarjoissa punnitus kilpailun jälkeen.

– Suoritusjärjestys kilpailijoille painoluokittain arvotaan kilpailujen järjestäjän toimesta ennen tapahtumaa. Uudelleenarvonta tai arvonnan tulosten muokkaus on kielletty.

– Ennätysnostoissa käytettävien levypainojen tulee olla standardimittaisia halkaisijaltaan (450mm) pl. 10kg ja sitä pienemmät levyt ja mikäli kyseessä ei ole kalibroidut levyt, tulee painot punnita ja käytettävien painojen osalta ja suurin sallittu poikkeama on 0,1kg/100kg. Mikäli poikkeama on suurempi tulee käyttää punnittuja lisälevyjä siten, että poikkeama ei ole negatiivinen.

– Pääsymaksullisissa tapahtumissa kaikki urheilijan kannattajat (mukaan lukien huoltajat, valmentajat, perheenjäsenet jne) pääsevät tapahtumaan lunastamalla pääsylipun.

– Kilpailuareenalla saa liikkua kilpailun aikana vain suoritusvuorossa olevat urheilijat, lajiavustajat, tuomarit sekä akkredioidut kuvaajat siten, että se ei vaikuta lajien suoritukseen. Kuvaajien ja avustajien tulee myös huomioida, että he ovat mahdollisimman vähän muiden kuvaajien ja kilpailijan sekä taustamainosten välissä.

-Kilpailijoiden kannustajien (ml.huoltajat ja valmentajat) liikkuminen suorituspaikalla suoritusten aikana on ehdottomasti kielletty. Huoltajien ja valmentajien tulee olla joko kilpailijoiden odotusalueella tai katsomossa. Kilpailijat, jotka eivät ole suoritusvuorossa eivät niinikään saa liikkua suorituspaikalla muiden kilpailjoiden ollessa suorittamassa vuoroaan. Kilpailun backstagella ja lämmittelyalueella olevilla huoltajila tulee olla liiton huoltajalisenssi, joka sitoo heidät liiton eettisiin sääntöihin.

– Kaikissa liiton tapahtumissa urheilijat kilpailevat omalla vastuullaan ja vakuutuksellaan ja hyväksyvät lisenssin oston yhteydessä antidoping- ja kilpailijasopimuksen, joka sisältää vastuuvapautuksen järjestäjille sekä luvan käyttää tapahtumassa urheilijasta otettavia kuvia, videota, ääntä ym. vastikkeetta liiton ja kumppaneiden uutisoinnissa sekä markkinoinnissa.

– Kilpailijoiden tulee pitää tapahtumissa saatavia asusteita kaikissa suorituksissaan sekä palkintojenjaossa. Jokaisen kilpailijan tulee olla paikalla palkintojenjaossa sijoituksestaan huolimatta.

Tuloksista reklamointi

Mikäli kilpailija epäilee virhettä suorituksensa tuomaroinnissa, kuten toistojen määrässä tai ajanotossa tai niiden kirjaamisessa tuloslistaan – kilpailijan tai hänen huoltajansa tulee reklamoida siitä välittömästi kyseisen lajin kaikkien suoritusten jälkeen kilpailun päätuomarille / järjestäjälle.

Reklamointi tulee suorittaa rauhallisesti, kohteliaasti ja selkeästi perustellen.

Mikäli kilpailijalla on esittää video-todiste, niin se tulee esittää välittömästi ja ajanottolajeissa videolla tulee kuulua selkeästi start-komento ja videossa on selkeästi näyttävä koko lajisuoritus ja maaliintulo.

Mikäli kilpailussa on käytössä käsiajanotto, niin alle yhden (1) sekunnin eroa videon ajanotossa ja kilpailun kirjatussa ajanotossa ei noteerata.  

Mikäli selviää, että esim. hyväksytyt toistot ovat laskettu väärin tai ajanotossa tai kirjauksissa on tapahtunut selkeä virhe – virhe korjataan välittömästi päätuomarin päätöksellä.

Noston hyväksyntä / hylkäys on aina tuomarin kyseiselle sarjalle määrittelemän linjan ja liiton sääntöjen mukainen ja kilpailijalla ei ole oikeutta reklamoida siitä. 

Mikäli tuloksissa paljastuu virhe vasta kilpailun jälkeen, niin se korjataan, uutisoidaan välittömästi ja tälläisessa tapauksessa kilpailun järjestäjä on velvollinen toimittamaan kustannuksellaan palkinnot kilpailijoille korjatun järjestyksen mukaisesti.

– Omien kumppaneiden esilletuonti on luvanvaraista. Urheilijan tulee hyväksyttää mahdolliset sponsorilogot omissa asusteissa/välieneissä vähintään 1 viikko ennen kilpailua sähköpostitse liitossa. Liiton tai kilpailun yhteistyökumppaneiden kanssa päällekkäisiä kumppanilogoja ei hyväksytä.

Liitto suosittaa seuraavia ohjeita noudatettavaksi kaikissa liiton kilpailuissa ja mikäli saatavilla oleva välineistö tai avustajamäärä ei sitä mahdollista – on toimittava mahdollisimman pitkälle ohjeiden mukaan.

Mikäli sähköistä ajanottojärjestelmää ei ole mahdollista käyttää esimerkiksi kustannussyistä on suositeltavaa, että aika lajien osalla jokaiselle suoritukselle on vähintään kaksi ajanottajaa.

Tuloksena voidaan käyttää näiden kahden ajan keskiarvoa tai kilpailijalle edullisempaa aikaa, mikäli sen kellottamisessa ei ole käynyt inhimillistä erehdystä – esimerkiksi selkää myöhästymistä kellon käynnistymisestä start-komennosta.

Sama tuloskirjaus (edullisempi aika tai keskiarvo) tulee olla käytössä kaikille kilpailijoille koko kilpailun ajan.

Toistolajeissa, joissa on aikaraja on suositeltavaa käyttää erillistä toimitsijaa huolehtimaan kokonaisajasta ja start/stop komennosta ja toista toimitsijaa, joka laskee toistoja tuomarin keskittyessä toistojen hyväksymiseen/hylkäämiseen.

Tulosten kirjaamiseen suositellaan kahta toimitsijaa, joista toinen kirjaa tuloksen myös paperille ja toinen sähköiseen tulosjärjestelmään. Näin mahdollistetaan mahdollisten kirjoitusvirheiden korjaaminen myöhemmin.

Scroll to Top