Toimintakertomus

Toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2022-31.12.2022 

Tausta: 

World Heavy Events Association (WHEA) perustettiin loppuvuodesta 2014 tarkoituksenaan edistää, valvoa ja kehittää eri voimailulajien suosiota ja levittää harrastusta sekä kilpailutoimintaa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Edistää kiinnostusta terveyteen tekemällä anti-doping työtä voimalajeissa, tarjoten mahdollisuuksia harjoitella ja kilpailla voimalajeissa päihteettömästi, ilman doping- aineita. 

Toimet tilikauden aikana:
Liiton (
yhdistyksen) toimintaa on pyritty kasvattamaan kontrolloidusti ja tilikaudella on palauduttu koronapandemian jälkeen kansainväliseen toimintaan aktiivisesti ja jäsenmäärän kasvuun kaikilla sektoreilla. Myös kotimaassa on järjestetty ennätysmäärä tapahtumia niin kilpailujen, kuin koulutustenkin osalta.

Tilikauden päättyessä liitolla oli yli 60 alueseuraa, joissa on yli 6000 jäsentä. Lisenssien määrä ylitti toistamiseen yhdistyksen historiassa 1000 kpl rajan.

Suurimmat tapahtumat olivat Olympiakomitean SM-viikko, jossa liitto oli mukana kolmella lajilla saaden merkittävästi tv-aikaa ja suurin kotimainen kv tapahtuma oli vahvin MM Kuopiossa syyskuussa.

Kansainvälisessä toiminnassa ensimmäistä kertaa järjestettiin joukkue MM-kilpailut (Wales) ja kansallisia karsintakilpailuja oli Kanadassa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa..

Kansainvälinen antidopingtoiminta kehittyi myös ja dopingrikkomuksia tuli esille yksi (1).

Henkilöstö: 

Yhdistyksen palkkalistoilla on tilikaudella ollut osa-aikaisena toiminnanjohtajana toimiva puheenjohtaja Jyrki Rantanen sekä ulkoistettuna palveluna lajikoordinaattori Sari Paukkunen. Lisäksi keikkaluontoisesti on työllistetty eri lajien henkilöstöä.  

Talous: 

Työllistämisen osalta projekteja ei vielä ole pystytty täysin käynnistämään epävarman rahoitustilanteen vuoksi ja työllistämis- ja koulutusprojektit on siirretty edelleen eteenpäin.

Tilikauden tulos oli positiivinen, jolla saatiin katettua aiempien tilikausien tappiota.Yhdityksellä ei ole ollenkaan pitkäaikaista velkaa. Tulevilla tilikausilla toteutetaan tarkkaa kulukuria ja investoinnit keskittyvät SM- ja KV-tapahtumien, kansainvälistymisen sekä koulutustoiminnan kehittämiseen rahoituksen sallimissa rajoissa.

Omarahoitusta pyritään kehittämään myös kehittämällä lisää tulonlähteitä ja kehittämällä toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa.

Antidopingtoiminnan kehitys ja kansainvälinen testaaminen on nostanut ja tulee nostamaan kulurakennetta kotimaan koulutustoiminnan lisäksi.

Yhdistys on hakenut valtion ja muita avustuksia ja niiden mahdollinen saaminen ja määrä vaikuttavat merkittävästi liiton tulevaisuuden kehitykseen.

Scroll to Top