Toimintasuunnitelma

WHEA Toimintasuunnitelma 2023

TOIMINTASUUNNITELMA

2023

Kansainvälinen Voimalajiliitto – World Heavy Events Association ry

Suomen Voimalajiliitto, Suomen Tankotanssiliitto, Suomen Köydenvetoliitto, Suomen Otevoimaliitto

Hevosenkengäntie 24, 13500 Hämeenlinna, y-tunnus 2662627-1

info@suomenvoimalajiliitto.fi

045-673 5769
www.suomenvoimalajiliitto.fi, www.worldheavyeventsassociation.com, www.tankotanssi.fi

Toimintaperiaatteet

Voimalajiliiton tarkoituksena on edistää, valvoa ja kehittää eri voimailulajien suosiota ja levittää harrastusta sekä kilpailutoimintaa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Edistää kiinnostusta terveyteen tekemällä antidoping-työtä voimalajeissa, tarjoten mahdollisuuksia harjoitella ja kilpailla voimalajeissa päihteettömästi, ilman doping-aineita. Kansainvälinen Voimalajiliitto järjestää eri paino- ja ikäluokkien vahvin mies/nainen MM- kilpailut sekä muita kansainvälisiä eri voimalajien kilpailuja ja tapahtumia.

Voimalajiliitto vastaa lajien SM- ja muiden kansallisten kilpailujen järjestämisestä Suomessa sekä lajien antidoping toiminnasta Suomessa yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. Voimalajiliiton aputoiminimien kautta toimivat Suomen Voimalajiliitto, Suomen Tankotanssiliitto ja Suomen Köydenvetoliitto sekä Suomen Otevoimaliitto.

Kaikkien Voimalajiliiton alaisiin kilpailuihin osallistuvien on omattava voimassaoleva liiton kilpailijalisenssi sekä antidopingsopimus, mikä sitouttaa urheilijan Voimalajiliiton säännöstöön ja Suomen Antidopingsäännöstöön ja WADAn sääntöihin.

Toiminnan tavoitteet 2023

Yleistä

Liiton toiminnan tavoitteina on vuonna 2023 jäsenmäärän merkittävän kasvun jatkaminen niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin.

Tavoite koskee erityisesti henkilöjäseniä sekä kansallisia lajiliittoja, jotka toimivat Voimalajiliiton alaisuudessa. Toiminnan kasvun edellytyksenä on erityisesti koulutus- ja tiedotustoiminnan kehittäminen sekä paikallisten toimijoiden ja yhteisöjäsenten aktivointi niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin.

Tämän toteuttamiseksi liitto uudistaa kotisivunsa sekä sometoiminnan vuodelle 2023, jatkaa koulutusohjelmien sekä leiritoiminnan kehittämistä sekä tukee yhteisöjäsenten toimintaa budjetin sallimissa rajoissa:

Pyrkimys on saada liiton tapahtumia mahdollisimman monelle keskisuurelle ja suurelle paikkakunnalle Suomessa. Kansainvälisyyden osalta 2023 liiton toiminnan alaisia tapahtumia on mm. Kanadassa, Italiassa, Irlannissa ja Englannissa ja uusia maita odotetaan mukaan. Paikallisella tasolla liitto tukee aluseuroja avustamalla rahallisesti kilpailujen järjestämistä, tiedottamalla sekä neuvottelemalla esimerkiksi Teoston lisenssimaksuista ja tarjoamalla koulutuspalveluita.

Liiton jäsenet voivat yhdellä lisenssimaksulla kilpailla kaikissa liiton alaisissa lajeissa, joka kannustaa monipuoliseen harjoitteluun ja lisää pienempien lajien kehitysmahdollisuuksia.

Tiedotustoiminta

Tiedotuksessa jatketaan 2020-21 aloitettuja kehitystoimia (mm. Jäsenkirjeet 2-3 x vuosi, lajikohtaiset somekanavat ja aktiivinen tiedotus eri medioihin). Budjetin salliessa liittoon palkataan osa-aikaisia lajikoordinaattoreita, jotka osaltaan vastaavat ko.lajin tiedotuksesta.

Suurimpana ponnistuksena liiton www-sivut uudistetaan sekä sosiaalisen median toimintaa tehostetaan ja liitolle rakennetaan verkkokauppa palvelemaan jäsenistön varuste yms tarpeita.

Tavoitteena on, että kaikki liiton kilpailutulokset saadaan julkaistua sosiaalisen median kanaviin vuorokauden sisällä ja viikon sisällä tulosarkistoon ja nettisivuille. Samalla pyritään lisäämään myös lajien ja kilpailujen näkyvyyttä mediassa yleisesti esimerkiksi lehdistötiedotteiden avulla.

Tiedottamisen tavoitteena on parantaa paitsi liiton ja lajin näkyvyyttä, myös yksittäisten urheilijoiden huomiota, joka edesauttaa parempien sponsoridiilien hankinnassa ja kasvattaa näin lajien huippu-urheilumahdollisuuksia.

Verkkosivut ja sosiaalinen media

Liitto ylläpitää verkkosivuja osoitteissa www.suomenvoimalajiliitto.fi, www.worldheavyeventsassociation.com, www.tankotanssi.fi.

Verkkosivujen lisäksi pyritään kehittämään liiton sosiaalisen median osaamista ja sosiaalisten medioiden käyttöä viestintäkanavina.

Videot ja livestream

Liitto julkaisee tällä hetkellä kilpailusuoritukset tapahtuman jälkeen Vimeo On Demand -palvelussa suuremmista tapahtumista, joita ei televisioida..

2023 liitolla on alustavasssa kalenterissa yli 30 tapahtumaa eri puolilla Suomesa kansainvälisen toiminnan lisäksi. 2023 liiton tapahtumia on mukana Olympiakomitean SM-viikoilla kolmen lajin voimin ja sitä kautta lajit saavat näkyvyyttä myös YLEn kanavilla. Liitto järjestää myös seuraavat kansainväliset kilpailut Suomessa:

> Tankotanssin MM-kilpailut Jyväskylässä marraskuussa 2023 > Vahvin lajien MM-kilpailut Kuopiossa syyskuussa 2023
> Otevoima MM Salossa lokakuussa 2023

Jäsentiedotteet

Vuoden 2018 lopussa liitto siirtyi käyttämään tiedotteissaan Mailchimp- sähköpostipalvelua. Liiton sähköpostilistalle on jatkossa mahdollista liittyä lisenssin oston yhteydessä Suomisport-järjestelmässä.

Liitto käyttää Suomisportia myös jäsenrekisterinään ja suosittelee sen käyttöä myös alueseuroilleen.

Alueseurojen tiedotus

Jäsenseurojen aktivoimiseksi parannetaan myös seuroja koskevaa tiedotusta neljännesvuosittaisen seurakirjeen muodossa. Seurakirjeessä voidaan liiton omien tapahtumien lisäksi tiedottaa myös esimerkiksi verotuksesta, palkkauksesta ja muista alueseuroja koskettavista asioista. Seuratoimijoille on myös oma suljettu sosiaalisen median keskusteluryhmä. Budjetin salliessa palkataan myös osa-aikainen seurakoordinaattori kehittämään liiton ja seurojen vuorovaikutusta.

Henkilöstö

Liiton toimihenkilöt pyritään sitouttamaan liiton toimintaan budjetin mahdollistaessa ympärivuotisen osa-aikaisuuden. Liiton toimihenkilöitä ovat:

Toiminnanjohtaja (osa-aikainen) (Pj.) Vastaa liiton päivittäisestä toiminnasta, eettisista asioista sekä muista juoksevista asioista ja liiton edustamisesta, on yhteyshenkilö ulkoistettuun taloushallintoon ja vastaaa sponsorimyynnistä sekä tapahtumista ja kansainvälisen toiminnan koordinoinnista.

Jäsensihteeri (. 1 kpl, osa-aikainen)
Vastaa jäsenten yhteystietojen ja seurojen ajantasalla olosta ja opastavat tarvittaessa lisenssien ja vakuutusten valinnassa ja hankkimisessa.

Lajikoordinaattorit (. 4kpl, osa-aikainen)
Toimivat yhteistyössä lajivastaavan kanssa yksittäisten lajien tai ikäryhmien tiedottajina ja toiminnan kehittäjinä.

Kilpailukoordinaattori (. 1kpl, osa-aikainen)
Vastaa verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa olevien kilpailukalentereiden sekä tulosarkistojen ajantasaisuudesta sekä auttaa lehdistötiedotteiden ja muun tiedotuksen toimittamisesta kilpailujen yhteydessä.

Some-vastaavat (min. 2kpl, osa-aikainen)
Vastaavat tiedottamisesta liiton sosiaalisen median kanavissa yhteistyössä muiden toimijoiden ja vastuuhenkilöiden kanssa.

Kaikkien toimien työmäärää nostetaan taloudellisten resurssien sallimissa rajoissa.

Lisäksi liitto pyrkii kolminkertaistamaan lajeihin koulutettujen tuomareiden määrän nykyisestä noin 30 tuomarista noin sataan tuomariin.

Toimintaansa jatkavat lajivastaavat ja tekninen komitea. Vapaaehtoistoimintaa

Liiton tapahtumat toimivat pitkälti vapaaehtoistoimitsijoiden voimin. Vuonna 2023 toimitsijoiden määrää pyritään lisäämään jatkuvalla aktiivisella toimitsija- ja tapahtumajärjestäjien haulla sekä koulutuksilla.

Toimitsijoille pyritään neuvottelemaan omia etuja liiton yhteistyökumppaneilta, jotka saa käyttöönsä Suomisportin toimitsijakorttia näyttämällä.

Tapahtumat ja kilpailutoiminta

Tavoitte onLiiton kilpailutoiminta koostuu alueseurojen järjestämistä harrastekilpailuista, liiton organisoimista kansallisista kilpailuista ja osakilpailuista sekä kansainvälisistä kilpailuista.

2023 päätavoite on lajien markkinointi SM-viikon ja kv-tapahtumien kautta sekä kansainvälistymisen lisäksi lajikohtaisen koulutustoiminnan kehittäminen, seurojen aktivointi sekä eri puolilla maata sekä erityisesti harrastetason kilpailutoiminnan tukeminen aluetasolla ja suurempien koulutusten keskittäminen

Kilpailutoiminnan suurin panostus vuonna 2023 on kolmen lajin osallistuminen Olympiakomitean SM-viikolle sekä kolmen eri lajin MM-kilpailuiden järjestäminen.

Koulutustoiminta

Vuonna 2023 liitto panostaa erityisesti tuomari- ja toimitsijakoulutukseen. Tankotanssiliitto julkaisi ensimmäisen verkossa suoritettavan sääntökoulutuksen keväällä 2018 ja 2021 koulutusvalikoimaa laajennettiin myös tuomari- ja päätuomarikoulutukseen.

2022 aloitettiin myös junioriohjaaja-koulutus tankotanssiin ja sitä jatketaan 2023.

Verkkokoulutuksien lisäksi liitto pyrkii tarjoamaan yhdessä alueseurojen kanssa sääntö- ja antidopingkoulutusta paikallisesti vähintään 10 eri paikkakunnalla vuoden aikana.

Lisäksi resurssien salliessa pyritään järjestämään myös kansainvälisiä tuomarikoulutuksia.

Talous

Vahvasti kehtittyneen toiminnan myötä 2022 liiton tulos on 10-15K positiivinen ja liikevaihdon myös kaikkien aikojen suurin ja tämän avulla saadaan aiempien vuosien tappioita katettua ja parennettua liiton tiukkaa tilannetta.

Liitolla ei ole pitkäaikaisia velkoja ja 2023 tavoitteena on kassavarojen/maksuvalmiuden nostaminen sekä suunniteltujen investointien toteuttaminen.

Liitto hakee myös valtionavustusta ja sen päätöksen mukaan toiminnan kehitystä joko vauhditetaan osa-aikaisten työntekijöiden työajan lisäämisellä tai mikäli tukea ei saada riittävästi, niin toimintaa kasvatetaan omarahoituksen sallimissa rajoissa, mikä on haastavaa koska avainhenkilöiden sitouttaminen ja kansainvälistyminen ei silloin etene.

Taloutta pyritään myös parantamaan verkkokaupalla, joka tosin alkuvaiheessa sitoo investointeja kehitykseen ja varastoarvoon. Kansainvälisten tapahtumien odotetaan myös tuottavan positiivista vaikutusta liiton talouteen vuonna 2023.

Laadunvalvonta

Liiton toiminnassa on käytössä laadunvalvonta järjestelmä, jossa osioina olivat seuraavat asiat:

hallituksen raportti toimintasuunnitelman toteutumisesta.

jäsen kysely liiton toiminnan kehittymisestä.

tuloksia käytetään pohjana tulevien vuosien laadunvalvonnan seurantaan ja kehitykseen ja kyselyt toteutetaan vuosittain.

Toimintasuunnitelma on hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa 15.10.2022

Hallitus.
Kansainvälinen Voimalajiliitto – World Heavy Events Association ry.

• •

Scroll to Top