Tutkimustietoa

Liitto suhtautuu positiivisesti tutkimuksiin, jotka kohdistuvat lajeihimme ja mahdollistavat myös myöhemmin tiedon käyttämisen esimerkiksi liiton koulutustoiminnassa.

Mikäli esimerkiksi opinnäytetyösi sopii lajien pariin ja olet vailla toimeksiantajaa, niin ota yhteyttä liiton pj. Jyrki Rantaseen sähköpostilla os. jyrki(@) suomenvoimalajiliitto.fi.

Julkaisemme tällä sivulla tutkimukset ja opinnäytetyöt, jotka linkittyvät liiton lajeihin.

OTEVOIMA:

Suomen Voimalajiliiton otevoimailijoiden yläraajan hermopinteet

Opinnäytetyö (Jesse Pynnönen), 2020

https://www.theseus.fi/handle/10024/338263

TANKOTANSSI:

Kartoitus tankotanssijoiden urheiluvammoista : kvantitatiivinen kyselytutkimus

Opinnäytetyö (Jerry Soini / Iida Heino), 2018

https://www.theseus.fi/handle/10024/150987?fbclid=IwAR24kYW6Ocm9sG4nkj3TW9rVdqfH9u6_Z_ExeSjHHRH42xk1n4_-kC_Ngvk

KUNTODOPING:

Juulia Rantala, Pro Gradu tutkielma:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-20200824661

Scroll to Top